phongkhamgalant

Phòng Khám Đa Khoa Galant

Bio

Phòng khám đa khoa GALANT là mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững do sự hợp tác của các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) G3VN,Sắc Màu Cuộc Sống, Nụ Cười.
Website: https://g3vn.com/
SĐT: 090 620 09 02
Địa chỉ: 83/44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps: https://goo.gl/maps/oar4DCXGs9FzjEAbA

phongkhamgalant, #phongkhamgalantbinhthanh, #phongkhamgalantquan5, #phongkhamgalanttranbinhtrong

http://discuss.machform.com/u/phongkhamgalant
https://theonlinearticleplace.com/members/phongkhamgalant/
https://articlexpress.co.uk/members/phongkhamgalant/
https://articlessubmissionservice.com/members/phongkhamgalant/
https://phongkhamgalant.shivtr.com/members/3229643
http://www.askmap.net/location/6308912/vi%E1%BB%87t-nam/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-galant
https://beermapping.com/account/phongkhamgalant
https://libre.fm/user/phongkhamgalant
https://meuanunciogratis.com.br/index.php/author/phongkhamgalant/
http://bioimagingcore.be/q2a/user/phongkhamgalant

Time zone None specified
Joined Aug 17, 2022
Membership Status

None

Stats

Last online almost 2 years ago
Word Count None yet
Forum Posts None yet

Achievements

This user hasn’t earned any achievements yet!