lekhacchi

Bio

Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông tin có thể hữu ích với bạn.
website https://lekhacchi.com/
Email: Chilekhac@gmail.com
Đ/c N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline 0772333446
XEM THÊM
https://lekhacchi.com/quan-tri-kinh-doanh/
https://lekhacchi.com/quan-tri-digital-marketing/
https://lekhacchi.com/quan-tri-nhan-su/
https://lekhacchi.com/tai-chinh-doanh-nghiep/
https://www.facebook.com/lkc1981/

Homepage https://lekhacchi.com
Time zone None specified
Joined Jun 5, 2021
Last online 6 months ago
Membership Status

None

Word Count None yet
Forum Posts None yet
Play preferences
  • Narration style: none specified
  • Game style: none specified
  • Collaboration style: none specified
  • Visibility: none specified
  • Story format: none specified
  • Speed: none specified

Achievements

This user hasn’t earned any achievements yet!